Nuostatai

Nuostatai ir sąlygos, pagal kuriuos (-as) „VELUX Lietuva UAB, Ltd.“, įmonės kodas: 111543443, telefonas +370 464 60098 (toliau vadinama „VELUX“), apdoros ir priims produktų užsakymus šioje internetinėje parduotuvėje, aprašyti (-os) toliau. Čia aprašyti nuostatai ir sąlygos jums privalomi (-os), todėl siūlome atidžiai perskaityti; ypač kainai, pristatymo terminams, atsakomybei, teisei į prekės grąžinimą ir pasekmėms taikomus terminus.

Šias sąlygas papildo galiojančios teisinės nuostatos dėl prekių pristatymo vartotojams sutarčių. 

Jei turite klausimų ar rūpesčių, nedvejodami susisiekite su VELUX. 

Pirkimo ir pristatymo sutartis tarp jūsų ir VELUX pasirašoma tuo metu, kai pateikiate užsakymą. 

Jūsų užsakymas ir sutartiniai santykiai su VELUX galioja, jei esate vyresnis (-ė) nei 18 (aštuoniolikos) metų. 

Jūsų užsakymą apdorojame nepriklausomai nuo vietos. Prekės pristatomos nurodytu adresu Lietuvoje.

Užsakymą įvykdysime, jei pateikdami užsakymą sutinkate su:

Šiame puslapyje pateiktais nuostatais

Internetinėje parduotuvėje nurodytomis kainomis ir mokesčiais, kaip nurodyta užsakyme

Kad mes užregistravome jūsų duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą užsakymo apdorojimo tikslais

Kad sutartis bus sudaryta remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais

Kaip man sužinoti, ar gavote mano užsakymą?

Po užsakymo gavimo el. paštu atsiųsime automatinį užsakymo gavimo patvirtinimą. Teisiškai įpareigojanti sutartis įsigalioja tik jums gavus užsakymo gavimo patvirtinimą. Jūsų užsakymą apdorosime kuo greičiau. Prekių pristatymas paprastai trunka iki 19 darbo dienų. 

Užsakymo patvirtinimas kartu yra ir sąskaita, kurioje nurodyta mokėtina suma ir užsakymo numeris. Prekes užsakome visiškai apmokėjus sąskaitą faktūrą.

Prašome susisiekti su mumis, jei per pagrįstą laiką negavote užsakymo gavimo patvirtinimo. Negalime prisiimti atsakomybės už jokias aplinkybes, atsiradusias dėl elektroninio ryšio problemų ar gedimų.

Kas yra gaminio kaina?

Gaminio kaina yra kaina, taikoma pagal kainą, nurodytą šioje internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo metu. Užsakyto gaminio kaina, papildomos išlaidos, jei tokių yra, ir bendra pirkimo suma visada bus nurodyta jūsų užsakymo patvirtinime.

Kur mes pristatome?

Šioje internetinėje parduotuvėje mūsų gaminius gali pirkti klientai iš visų ES šalių. Jei užsakote ne iš Lietuvos ir norite, kad gaminiai būtų pristatyti Lietuvoje, vadovaukitės adreso puslapyje pateiktomis instrukcijomis. Jei norite, kad jūsų gaminiai būtų siunčiami į kitą šalį, apsilankykite kitoje mūsų parduotuvėje. Peržiūrėkite VELUX parduotuvių sąrašą www.veluxshop.lt Gali būti taikomos specialios sąlygos.

Apmokėjimas už prekes

Apmokėjimas atliekamas banko pervedimu į užsakymo patvirtinime nurodytą „VELUX Lietuva“ banko sąskaitą. Pervedimo nurodyme turi būti pateiktas užsakymo numeris. Nepateikus užsakymo numerio negalime garantuoti, kad apmokėjimas bus identifikuotas teisingai. Užsakymo metu galima apmokėti ir mokėjimo kortele („Visa“ arba „MasterCard“).

Jūsų, kaip kliento, įstatymais numatytos teisės yra nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose. Gaminys laikomas nekokybišku, jeigu jis neatitinka pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyto kiekio, kokybės ir savybių arba jo negalima naudoti pagal paskirtį.

Naudojome visas įmanomas technines priemones, kad mūsų gaminių spalvos būtų kuo artimesnės tikrosioms. Nepaisant to, gali būti skirtumų tarp šioje internetinėje parduotuvėje rodomų spalvų ir realių mūsų gaminių spalvų.

Jeigu pristatytas gaminys yra nekokybiškas, prašome nedelsiant apie tai pranešti. Jūs turite teisę į gaminio pataisymą arba nemokamą nekokybiško produkto pakeitimą. Jūs turite teisę į gaminio pakeitimą, jei gaminio su defektais suremontuoti negalima. 

Garantija

Be jūsų pagal įstatymus numatytų teisių, VELUX suteikia jums 10 (dešimties) metų garantiją prekėms, pirktoms šioje internetinėje parduotuvėje. Garantijos nuostatos nurodytos atskiroje VELUX garantijoje, kurią rasite mūsų žiniatinklio svetainėje. Garantijos nuostatos jokiu būdu neriboja jūsų įstatymais numatytų teisių.


Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite čia: Garantija

Teisė atsisakyti ir atšaukti

Jūs turite teisę atsisakyti šios pirkimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų nenurodydami priežasties. Užsakymo atšaukimo terminas baigiasi per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai jūs arba trečioji šalis, išskyrus vežėją, gavote gaminį. Jeigu siuntą sudaro kelios prekės, pristatytos keliomis siuntomis, atsisakymo teisė įsigalioja gavus paskutinę prekę. 

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite informuoti mus (kontaktinius duomenis žr. žemiau) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, pateikdami aiškų pranešimą (pvz., laišku, išsiųstu paštu arba el. paštu).  

Užsakymo identifikavimo tikslais, pasinaudodami savo teise atsisakyti sutarties, nurodykite savo vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą), užsakymo numerį ir prekes, kurių grąžinimo tikslais norite atsisakyti. 

Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, turite išsiųsti pranešimą apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo terminui. 

Atsisakymo pasekmės

Jei atsisakysite pirkimo sutarties, mes grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus visas papildomas išlaidas, patirtas dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei mūsų siūlomas pigiausias standartinis pristatymo būdas), nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie jūsų sprendimą atsisakyti pirkimo sutarties. Pinigai grąžinami naudojant tą patį apmokėjimo būdą, kuris buvo naudojamas atliekant pradinę operaciją, nebent su jumis aiškiai sutarta kitaip. Galime sulaikyti pinigų grąžinimą tol, kol negausime grąžintų prekių arba nepateiksite įrodymo, kad prekės buvo išsiųstos atgal. 

Jūs privalote nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo sutarties, išsiųsti prekes atgal arba pristatyti jas mums žemiau nurodytu adresu. Termino bus laikomasi, jei grąžinsite prekes nepasibaigus keturiolikos (14) dienų terminui. Su prekių grąžinimu susijusias išlaidas apmoka klientas. Jūs esate atsakingi už prekių vertės sumažėjimą tik tuo atveju, jei prekės buvo naudojamos kitais tikslais, nei nustatyti pagal šių prekių rūšį, savybes ir eksploatacines savybes. Prekė turi būti grąžinta su visa pakuote. 

Prekių nuvertėjimo nustatymas

Norėdami nustatyti prekių rūšį, savybes ir eksploatacines savybes, turite atidžiai patikrinti prekes taip, kaip įprastai leidžiama parduotuvėje. Bet koks netinkamas prekių bandymas ar tikrinimas gali nulemti prekių nuvertėjimą, kurį turime teisę išskaičiuoti sumažindami grąžinamąją išmoką. Vertės sumažėjimas bus nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju. Galite atidaryti pakuotę ir atsargiai patikrinti prekių audinį bei spalvą, jeigu pakuotė atidaroma atsargiai, neapgadinant jos visam laikui. Prekių vertė gali sumažėti montuojant prekes. Jei gaminio spalva ar dydis neatitinka jūsų lūkesčių, jo neturite montuoti. Atkreipkite dėmesį, kad kol prekes turite jūs ir kol jos negrąžintos mums, jūs esate atsakingi už jas ir bet kokią joms padarytą žalą.

Prekės turi būti grąžintos žemiau nurodytu adresu: 

VELUX Lietuva UAB

Laisvės pr. 10A

LT-04215, Vilnius

Lietuva

Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Sutartims, sudarytoms per šią internetinę parduotuvę, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o bet kokie ginčai dėl sutarčių, sudarytų per šią internetinę parduotuvę ir kurių negalima išspręsti abipusiu susitarimu, yra perduodami arbitražui atitinkamos jurisdikcijos teismams Lietuvos Respublikoje.

Ginčuose su mūsų įmone dėl pirkimo internetu vartotojas turi galimybę naudotis Europos Komisijos ginčų sprendimo internetu platforma (ODR platforma).  Vartotojų ginčų sprendimas vyksta vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.524/2013. ODR platformą rasite čia: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

VELUX Lietuva UAB

Įmonės kodas 111543443

Laisvės pr. 10A, Vilnius,  LT-04215

+370 464 60098

velux.lietuva@velux.com