Daugumai VELUX stogo langų vėl galimi standartiniai pristatymo terminai (min. 2 darbo dienos)!

VELUX privatumo politika


VELUX grupė gerbia ir saugo Jūsų privatumą. Toliau pateikiama informacija, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Ši VELUX Privatumo politika (toliau – VELUX Privatumo politika) aprašo tai, kaip tvarkomi duomenys, pateikti arba surinkti mūsų skaitmeninėse platformose, kurios suteikia lankytojui galimybę pasiekti mus internete ir naudotis mūsų paslaugomis. Ši VELUX Privatumo politika parengta laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR) ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. 

VELUX Lietuva, UAB patronuojančioji įmonė yra Danijoje registruota VELUX A/S, kurios registracijos numeris 30003519 ir kurios registruotas buveinės adresas – Aadalsvej 99, DK-2970 Horsholmas.

 1. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

  Kai mes tvarkome asmeninius duomenis, susijusius su sutartimi arba galima sutartimi, tvarkymo pagrindas yra tas, kad tai būtina mūsų įsipareigojimams pagal sutartį vykdyti arba Jūsų pageidaujamiems veiksmams prieš sudarant sutartį atlikti.
  Jeigu duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kaip nurodyta toliau, bet tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kurį vykdė VELUX A/S iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  Jeigu dalijamės Jūsų asmens duomenimis su teisėsaugos ar kitomis valdžios institucijomis, tai darome mūsų teisinės prievolės vykdymo pagrindu.

  Mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis, kai to reikia VELUX teisėtų interesų tikslais, išskyrus situacijas, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės.

   

 2. Kodėl ir kokiu tikslu renkame asmens duomenis 

  VELUX A/S renka šių pagrindinių kategorijų duomenis ir šiais pagrindiniais duomenų rinkimo tikslais:

  2.1 Bendrai VELUX verslo veiklai vykdyti 

  Mes renkame asmeninius duomenis apie asmenis, klientus, tiekėjus (įskaitant trečiųjų šalių paslaugų teikėjus) ir kitas suinteresuotąsias šalis. Šie duomenys gali būti asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas telefono numeris, adresas, mokėjimo ir kredito kortelės informacija ir kita informacija, būtina sutarties sudarymui ir vykdymui su Jumis ar Jūsų organizacija. 

  2.2 Atsakyti į užklausas 

  Galite nuspręsti pateikti mums savo asmens duomenis, įskaitant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą arba kitą kontaktinę informaciją, kai kreipiatės į mus telefonu, el. paštu, paštu arba naudodamiesi mūsų skaitmeninėmis platformomis.Turėdami šiuos duomenis galėsime atsakyti į Jūsų prašymus pateikti informaciją apie VELUX produktus ar atlikti VELUX produktų garantinį servisą. Informacija gali būti atskleista VELUX A/S ar kitoms VELUX pardavimų kompanijoms, susijusiems nepriklausomiems montuotojams arba mūsų prekybos atstovams, kad galėtume įvykdyti klientų prašymą arba susitarti dėl paslaugos, tokios kaip techninė priežiūra, suteikimo, arba pateikti kainos pasiūlymą.  

  2.3 Klientai ir galimi klientai 

  Galime rinkti klientų bei galimų klientų asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, kontaktinė informacija, mokėjimo bei mokėjimo kortelės informacija ir kita informacija, kurios reikia vykdyti verslo sutartims su asmenimis ar organizacijomis. Informaciją galime atskleisti prekybos atstovams ar nepriklausomiems montuotojams ir logistikos partneriams, kad galėtume įvykdyti kliento užsakymą, įskaitant VELUX produktų pristatymą klientui ir atsakymų į užklausas pateikimą. 

  2.4 Verslo plėtra 

  Asmens duomenys, kuriuos Jūs mums pateikiate per mūsų skaitmenines platformas, naudojami gerinti mūsų klientų supratimą ir užtikrinti tinkamą komunikaciją bei pasiūlymus visais kanalais, kuriais Jūs galite susisiekti su VELUX A/S.Be to, šie asmens duomenys naudojami ir produktų bei paslaugų plėtrai.

  2.5 Rinkodaros tikslai

  Jums sutikus, asmens duomenis galime naudoti siekdami informuoti Jus apie VELUX veiklą, produktus ir paslaugas.

  Komunikacijos tikslais naudojame skirtingus komunikacijos kanalus, kuriuos naudoti jūs mums davėte sutikimą.

  Mes imamės tokios veiklos, kaip pritaikyta pagal jūsų pageidavimus ir profilį pagal jūsų pageidavimų rinkinį ir siunčiame jums pritaikytą rinkodarą, susijusią su gaminių linijomis (pvz., langais ir langų priedais) ir paslaugomis, el. paštu ir suasmenintais skelbimais „VELUX Group“ žiniatinklio svetainėse, kitose žiniatinklio svetainėse ir socialinėje medijoje, perduodami šiuos asmens duomenis sumaišytus arba naudodami panašias apsaugos priemones reklamos partneriams aukščiau nurodytais tikslais.

  Asmens duomenys, surinkti mūsų skaitmeninėse platformose, taip pat bus naudojami siekiant pagerinti mūsų vartotojų įžvalgas ir paskatinti atitinkamą komunikaciją bei pasiūlymus visuose kontaktiniuose taškuose, kuriuos galite turėti su „VELUX A/S“. Asmens duomenys taip pat bus naudojami produktams ir paslaugoms vystyti renkant lankytojų arba klientų asmens duomenis apklausų metu.

  Anksčiau paminėtais tikslais kuriame rinkodarą, pritaikytą Jūsų pasirinkimams ir profiliui, paremtam Jūsų kontaktine informaciją, naršymo istorija, pardavimų bei prenumeravimo paslaugos informacija, tokia kaip vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pirkimo istorija, unikalūs identifikatoriai, pavyzdžiui, cookieID ar deviceID bei naršymo istorijos stebėjimas pagal šiuos ID. Prašome atkreipti dėmesį, kad šis sąrašas nėra išsamus, nes mes galime naudoti bet kokią asmeninę informaciją, surinktą Jums sąveikaujant su VELUX A/S bei jos interneto svetainėmis, mobiliosiomis programėlėmis, produktais bei paslaugomis.

  Mes atliekame rinkų tyrimus, norėdami surinkti rinkos informaciją iš skirtingų tikslinių grupių (pvz., vartotojų, montuotojų, platintojų, architektų, statytojų), kad geriau suprastume rinkas, jų poreikius, todėl pateikiame geriausią vertę ir palaikymą. Tyrimai vykdomi vietoje (paprasti klausimynai, informacija) ir perduodami profesionalioms tyrimų agentūroms, kai projektai sudėtingesni. Naudoti numatytas visas metodų prisijungus ir neprisijungus spektras. Asmens duomenys, reikalingi informuoti, pakviesti, padaryti reikiamą respondentų verslo segmentavimą. 

  Jeigu nepageidaujate gauti jokios tolesnės informacijos, galite paprastai ir be jokių mokesčių atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų bet kuriuo metu. Kaip atsisakyti pranešimų sužinosite užsisakydami prenumeratą arba gavę iš mūsų rinkodaros pranešimus. Be to, jūs galite susisiekti su mumis el. paštu arba paštu ir atsisakyti prenumeratos, žr. 8 skirsnį Jums atsisakius gauti rinkodaros pranešimus, per du mėnesius mes ištriname Jūsų asmens duomenis, nebent tvarkome Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, aprašytais 2.1-2.8.

  2.6 Lankytojų ir klientų apklausos  

  Siekdami plėtoti savo produktus bei paslaugas galime rinkti asmens duomenis iš skaitmeninių platformų lankytojų ar klientų kaip dalį apklausų duomenų.  Asmens duomenis kaip dalį apklausų duomenų tvarkysime tik tuo atveju, jei jūs pateikėte sutikimą. Taip pat ir apklausų metu gauti asmens duomenys bus naudojami rinkodaros tikslais tik gavus Jūsų sutikimą.

  2.7. Lankytojai

  Jei norite apsilankyti mūsų parodų salėje ir užsisakyti susitikimą arba dalyvauti atvirų durų dienose ar parodose, kurias kartais organizuojame, susirinkimui surinksime asmeninę informaciją, kuri apims jūsų vardą, el. pašto adresą ir galbūt jūsų telefono numerį ir adresą. Turėdami šiuos asmens duomenis galime jus priimti ir suteikti pagalbą, kaip aprašyta 2.2 skyriuje.

  2.8. Mokymai partneriams

  Organizuojame mokymus įvairioms verslo partnerių grupėms ir jų darbuotojams (pvz., montuotojams, platintojams, architektams). Tai darome siekdami užtikrinti jų pasirengimą, ypač montuoti, parduoti VELUX gaminius, patarti dėl gaminių, stebėti kompetenciją ir įvertinti įgytas žinias.

  Mokymai gali būti stacionarūs arba tinkle. Asmens duomenys, kurių prašoma siejant su veikla, yra reikalingi mokymams vykdyti ir dalyvių mokymo istorijai sekti.

  2.9. Renginiai mūsų partneriams, sporto renginiai

  Kartais savo partneriams organizuojame įvairius renginius (pvz., sporto renginius, konferencijas, parodas). Tiek, kiek tai būtina šių renginių organizavimui ir reikiamų rezervacijų tvarkymui, mes tvarkome asmens duomenis ir, jei reikia, taip pat perduodame juos trečiosioms šalims, dalyvaujančioms organizuojant (pvz., kelionių agentūrai, draudimo bendrovei, sporto renginio įstaigai).

  Renginių metu gali būti daromos nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos galime paskelbti bendruomenės puslapiuose, žurnaluose ir savo žiniatinklio svetainėje. Įrašai ir nuotraukos, kuriuose duomenų subjektas yra pateikiamas atpažįstamas ir unikaliu būdu, bus naudojami pagal teisinius reikalavimus, susijusius su kieno nors atvaizdo naudojimu.

  2.10 Kampanijos

  Mes organizuojame įvairias kampanijas (pvz., apdovanojimų programas, pinigų grąžinimo kampanijas, loterijas) skirtingoms klientų grupėms. Asmens duomenys, kurių prašoma siejant su veikla, yra reikalingi vykdomai kampanijai. Sutikimas su nuostatais ir sąlygomis gaunamas prieš įtraukiant į veiklą.

  2.11 Potencialūs darbuotojai ir rangovai 

  Kai asmuo kreipiasi dėl darbo arba sudaro sutartį su mumis, mes renkame tam tikrą informaciją, kaip antai: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį, diplomus, atitinkamų įrašų patikrinimai ir informacija apie profesinius interesus. Duomenys Jūsų sutikimu gali būti renkami tiesiai iš Jūsų, iš įdarbinimo konsultanto ir iš buvusių asmens darbdavių bei kitų, įskaitant rekomendacijas ir viešai prieinamus šaltinius.  Ši informacija naudojama siekiant informuoti arba padėti mums apsispręsti, ar pateikti šiam asmeniui darbo pasiūlymą arba samdyti asmenį pagal sutartį.  

  2.12 Įstatymų laikymasis 

  Mes galime rinkti asmens duomenis, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus.  Asmeniniai ir neasmeniniai duomenys, kuriuos renkame, laikomi konfidencialiais, ir jie nebus parduodami arba išnuomojami trečiosioms šalims, išskyrus išimtis, paminėtas 2 ir 4 skirsniuose.

 3. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis 

  Mes renkame informaciją, kurią Jūs pateikiate mums, kai kreipiatės į mus dėl mūsų produktų, paslaugų arba informacijos, registruojatės, dalyvaujate viešuose forumuose, naudojatės robotinėmis pokalbių programomis arba kitomis veiklomis mūsų skaitmeninėse platformose, pateikiate atsakymus klientų apklausose arba kitaip bendraujate su mumis. Mes renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis.

  3.1. Slapukų naudojimas

  Mes renkame informaciją naudodami įvairias technologijas, tokias kaip slapukai. Tai apima apsilankymus mūsų svetainėse ir programose arba mūsų programų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse arba platformose. Slapukai yra nedideli failai, kuriuose laikoma informacija asmens kompiuteryje, mobiliajame telefone arba kituose įrenginiuose. Jie leidžia subjektui, kuris įdeda slapuką į asmens įrenginį, jį atpažinti žiniatinklio svetainėse, įrenginiuose ir (arba) naršymo seansų metu. Slapukai naudojami daugeliui naudingų tikslų. Pavyzdžiui, jie padeda mums ir trečiosioms šalims suprasti, kuri mūsų žiniatinklio svetainės dalis yra populiariausia, nes padeda mums pamatyti, kuriuos puslapius ir funkcijas lankytojai renkasi ir kiek laiko jie praleidžia puslapiuose. Daugiau apie slapukus galite rasti mūsų Slapukų politikoje.

  3.2. Google Analytics

  Mūsų žiniatinklio svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, leidžiančius analizuoti, kaip naudojatės svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten laikoma. Tačiau jei žiniatinklio svetainėje suaktyvinta IP anonimizacija, „Google“ iš anksto sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus išsiųstas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas. Šios žiniatinklio svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi žiniatinklio svetaine, kad sudarytų ataskaitas apie žiniatinklio svetainės veiklą ir teiktų kitas su žiniatinklio svetainės naudojimu ir interneto naudojimu susijusias paslaugas žiniatinklio svetainės operatoriui. IP adresas, kurį „Google Analytics“ pateikė kaip „Google Analytics“ dalį, nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis. Savo naršyklės nustatymuose galite neleisti saugoti slapukų; tačiau atminkite, kad jei tai padarysite, galbūt negalėsite naudotis visomis mūsų žiniatinklio svetainės funkcijomis. Be to, galite neleisti „Google“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir duomenų apdorojimo, kurį atlieka „Google“, atsisiųsdami naršyklės papildinį, kurį galima rasti žemiau nurodytame saite, ir įdiegti  http://tools.google.com/dlpage.

  3.3. HubSpot

  Savo rinkodaros tinkle veiklai, pavyzdžiui, naujienlaiškiams platinti, naudojame „HubSpot Inc.“, JAV, programinę įrangą. Ši programinė įranga naudojama įeinančios rinkodaros kontekste. Tai padeda mums atlikti statistinę prisijungusio vartotojo elgsenos analizę ir vertinimą, kad geriau koordinuotume rinkodaros strategiją ir optimizuotume jums pateiktą turinį. Naudojami slapukai. Galite bet kada užkirsti kelią slapukų saugojimui, atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą arba panaikindami jau įrašytus slapukus, arba atsisakydami naudoti slapukus. Atminkite, kad jei slapukai blokuojami, gali būti, kad negalėsite visiškai naudotis mūsų žiniatinklio svetainėje teikiamomis paslaugomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „HubSpot Inc.“ naudojimo sąlygas ir privatumo politiką adresu http://www.hubspot.com/terms-of-service ir http://www.hubspot.com/privacy-policy. Jei nenorite, kad informacija apie jūsų apsilankymą būtų naudojama aprašytais tikslais, taip pat galite susisiekti su mumis. Visai mūsų renkamai informacijai taikoma ši Privatumo politika.

  3.4. Kita

  Mūsų žiniatinklio svetainėje, el. pašto dėžutėje esančios žiniatinklio formos, kurios leidžia susisiekti su mumis, jei turite skundų, pasiūlymų, patarimų ir kt.

  3.5 Nuorodos į kitas interneto svetaines 

  Šioje interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines (kaip antai: „Facebook“, „Google+“, „YouTube“, „Pinterest“),  kurių ši VELUX Privatumo politika neapima. Atkreipkite dėmesį, kad mes neatsakome už kitas  svetaines ir jų turinį.  Raginame Jus perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, Privatumo   politikas.

 4. Dalijimasis Jūsų asmens duomenimis su kitomis įmonėmis

  Mūsų įmonė yra tarptautinės įmonės VELUX Group dalis.
  Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis VELUX Group viduje, tačiau tik tuo atveju, jei tai būtina pasiekti tikslą, kuriam ir naudojami Jūsų asmeniniai duomenys. Visos VELUX Group organizacijos pasirašė vidinę Duomenų tvarkymo sutartį, kuri užtikrina, kad tvarkydami asmens duomenis visi vadovautųsi tokiomis pačiomis procedūromis, garantuojančiomis tą patį saugumo lygį, palaikomą visoje grupėje.

  Mes taip pat galime dalytis Jūsų informacija su pasirinktomis trečiosiomis šalimis, įskaitant:

  • Verslo partnerius, tiekėjus ir subrangovus, kurie su mumis dirba, pavyzdžiui, pristatymo paslaugos ir klientų aptarnavimas, interneto svetainių palaikymas ir priegloba.
  • Technologijų tiekėjus, pavyzdžiui, analitikus, stebėjimo technologijas, reklamos transliavimą, kai remiamasi duomenimis apie vartotoją ar pagal vartotojo veiksmus bei paieškos sistemų tiekėjus, padedančius tobulinti ir optimizuoti platformas.
  • Reklamuotojus ir reklamavimo tinklus, kuriems reikia duomenų, kad išrinktų bei pateiktų tinkamas reklamas Jums ir kitiems, kurie davė sutikimą.
  • Socialinių tinklų svetaines, jei reikia ir jei davėte sutikimą.
  • Kitas trečiąsias šalis, kad būtų užtikrinama sauga ir saugumas mūsų klientams, apgintos mūsų teisės ir nuosavybė, būtų laikomasi teisinių procesų ar kitais atvejais, remiantis gera valia, jei duomenų atskleidimo reikia pagal įstatymus. 
  • VELUX grupės įmonės arba trečiosios šalys, kurios mūsų įmonės vardu naudoja skaitmenines platformas ir įrankius, kad galėtų teikti su mūsų veikla susijusias paslaugas (pvz., taškų rinkimo programą, pinigų grąžinimo kampaniją, loterijas, mokymus) arba leisti mums su jumis susisiekti.
  • Trečiosios šalys, kurios mūsų įmonės vardu fotografuoja ir filmuoja, pavyzdžiui, loterijų laimėtojus, aukotojus, mokymų dalyvius, renginius.
  • Šios įmonės gali naudoti jūsų asmeninę informaciją tik mūsų įmonės nurodytais arba teisės aktuose nurodytais tikslais.

  Kai bendradarbiaujame su išoriniais paslaugų teikėjais, pasirašome duomenų tvarkymo sutartį dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.  Šiems paslaugų teikėjams uždrausta naudoti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei reikalaujame mes ar nustatyta įstatymų.
  Jūsų asmens duomenys saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje.

  Gavėjai, nepriklausantys ES: 
  Naudodami arba atskleisdami iš Europos Sąjungos perduotus asmens duomenis, naudojame standartines Europos Komisijos patvirtintas sutarties sąlygas, pagal Europos Sąjungos teisę imamės kitų priemonių, užtikrinančių iš esmės lygiavertes apsaugos priemones, arba gauname jūsų sutikimą.

 5. Jūsų teisės ir pasirinkimai 


  Mes suteikiame Jums galimybę pasinaudoti tam tikromis teisėmis ir pasirinkimais, susijusiais su mūsų atliekamu informacijos apie Jus rinkimu, naudojimu ir dalijimusi.  Pagal vietos įstatymus Jūsų teisės ir pasirinkimai: 

  • galite keisti savo pasirinkimą dėl prenumeratos, naujienlaiškių ir saugos pranešimų;
  • galite pasirinkti, ar norite gauti iš mūsų rinkodaros pranešimus apie produktus ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti;  
  • galite pasirinkti, ar mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su kitomis įmonėmis, kad jos galėtų Jums siųsti rinkodaros pranešimus apie jų produktus ir paslaugas; 
  • galite pasirinkti, ar norite gauti tikslines reklamas iš reklaminių tinklų, duomenų apsikeitimų, rinkodaros analitikų ir kitų paslaugų teikėjų;
  • galite prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos turime sukaupę apie Jus, kad ištaisytumėte pasikeitusius ar netikslius duomenis, ir tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad duomenys, kuriuos turime sukaupę apie Jus, būtų perduoti kitam valdytojui, ištrinti iš mūsų duomenų bazės („Asmens teisės“).Jūs taip pat galite nesutikti su tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
  • Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis ir pasirinkimais arba prašyti prieigos prie jūsų asmens duomenų susisiekę su Klientų aptarnavimo skyriumi, su vietoje paskirtu už privatumą atsakingu asmeniu arba laikydamiesi jums atsiųstų instrukcijų. Atminkite, kad jeigu neleisite mums rinkti Jūsų asmens duomenų, mes negalėsime tiekti Jums tam tikrų produktų arba suteikti paslaugų, o teikdami paslaugas negalėsime atsižvelgti į Jūsų interesus ir pageidavimus. Jeigu turėtumėte klausimų apie konkrečius savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome arba saugome, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi arba vietoje paskirtu asmeniu, kuris atsakingas už asmens duomenis. 

  Į Jūsų prašymą, kurį pateikiate naudodamiesi savo teisėmis, atsakysime per vieną mėnesį, bet turime teisę pratęsti šį terminą dar dviem mėnesiams.  Jeigu pratęsiame atsakymo terminą, apie tai Jums pranešime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

   

 6. Duomenų saugumas, vientisumas ir saugojimas 

  Jūsų informacijos saugumas, vientisumas ir konfidencialumas mums labai svarbu.Mes įdiegėme technines, administracines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto priėjimo, atskleidimo, naudojimo ir keitimo. Retkarčiais mes peržiūrime savo saugumo tvarkos aprašus, kad apsvarstytume naujas technologijas ir būdus.Žinokite, kad nepaisant didžiausių mūsų pastangų, jokios saugumo priemonės nėra tobulos ar neįveikiamos.  

  Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek būtina pasiekti šioje VELUX Privatumo politikoje nurodytus tikslus, nebent pagal įstatymus reikalaujama arba leidžiama juos saugoti ilgiau.Prireikus mes nuolat atnaujinsime Privatumo politiką.

 7. Šios Privatumo politikos pakeitimai

  Laikas nuo laiko mes galime pakeisti šią VELUX Privatumo politiką, kad įdiegtume naujausias technologijas, pramonėje taikomas praktikas, reguliavimo reikalavimus ar kitais tikslais.Visais atvejais naujausią versiją skelbsime savo skaitmeninėse platformose. Dėl to patariame reguliariai perskaityti šią Privatumo politiką. Kai to reikalauja atitinkami įstatymai, prašysime Jūsų sutikimo.

 8. Komentarai ir klausimai 

  Jeigu turite pastabų arba klausimų dėl šios Privatumo politikos, kreipkitės
  privacy@velux.com

  Galite pateikti skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.Galite kreiptis į mus pasinaudoję šios Privatumo politikos pabaigoje nurodyta kontaktine informacija.Skundžiantis vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją privaloma pateikti VELUX A/S. Skundą išnagrinėsime ir atsakysime per vieną mėnesį. Jeigu manote, kad mes tinkamai neišnagrinėjome skundo, jį galite pateikti: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. Nr. 8 5 271 28 04,
  www.vdai.lrv.lt ,el. p ada@ada.lt )

 9. Kontaktinė informacija 

Ši interneto svetainė priklauso ir ją valdo VELUX A/S. Visi prašymai ir užklausos gali būti pateikiami:

VELUX Lietuva, UAB

Laisvės pr. 10A, LT-04215 Vilnius


velux.lietuva@velux.com
tel. +370 464 60098

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo koreguota 15.11.2021